Archief

Een aandeel in de Betuwe

Onze aanvraag bij "Een aandeel in de Betuwe" is gehonoreerd. Vanaf 1 april kunnen leden van de Rabobank West Betuwe hun stem uitbrengen op 'Een zonnewijzer voor Gellicum". De stemronde sluit op 30 april 2017.

Jouw stem is geld waard! Laat jij ons project bloeien?

Rabobank West Betuwe stelt een deel van haar winst beschikbaar voor het fonds 'Een aandeel in de Betuwe'. Met dit fonds vloeit een gedeelte van de winst van de bank terug naar de lokale gemeenschap. Verenigingen en stichtingen konden afgelopen periode hiervoor één project indienen.

Als lid van Rabobank West Betuwe mag jij meebeslissen hoe dit bedrag onder verenigingen en stichtingen wordt verdeeld door het uitbrengen van je stem op twee regionale projecten die je een warm hart toedraagt. Hoe meer stemmen een project ontvangt des te hoger de bijdrage voor dit project wordt.

Geef ons jouw stem van 1 tot en met 30 april 2017 op www.rabowestbetuweleden.nl  . Ben je nog geen lid, zorg dan dat je vóór 1 april 2017 lid bent van Rabobank West Betuwe en je krijgt per e-mail een persoonlijke uitnodiging om te stemmen.

Zonnewijzerroute Geldermalsen wil haar route uitbreiden met een nieuwe zonnewijzer in het kerkdorp Gellicum. Zij heeft een aanvraag ingediend in de categorie Cultureel.

Jouw stem is geld waard! Laat jij ons project bloeien?

Stemmen op leefbaarheidinitiatieven kan beginnen

15-12-2016, 10:25 | Van de redactie

GELDERMALSEN Het stemformulier staat online: www.geldermalsen.nl/leefbaarheidbudget . Alle inwoners van de gemeente Geldermalsen vanaf 12 jaar en ouder mogen hun stem uitbrengen op één van de 12 ingediende leefbaarheidinitiatieven. Er hoeft alleen binnen de categorie tot 10.000 euro gestemd te worden. Stemmen kan tot 4 januari en alleen online.

Er zijn in totaal 21 initiatieven ingediend waarvan 12 in de categorie tot 10.000 euro en 9 in de categorie tot 5.000 euro. Voor elke categorie is een totaalbudget van 50.000 euro beschikbaar. Dit betekent dat alle initiatieven in de categorie tot 5.000 euro die aan de spelregels voldoen gehonoreerd worden. Initiatiefnemers ontvingen hierover bericht. Stemmen voor deze categorie is niet nodig.

Op woensdagavond 14 december presenteerden initiatiefnemers van de projecten in de categorie tot 10.000 euro hun project. Nu kan het stemmen beginnen. Op 9 januari worden, tijdens de nieuwjaarsreceptie, de vijf winnaars in de categorie tot 10.000 euro bekendgemaakt. 

Alle leefbaarheidinitiatieven in de categorie 5.000,- gehonoreerd!

13-12-2016, 12:56 | Van de redactie

GELDERMALSEN Van 7 november t/m 4 december kon iedereen zijn aanvraag voor een deel van het leefbaarheidsbudget in de gemeente Geldermalsen indienen. Er zijn in totaal 21 initiatieven ingediend waarvan 12 in de categorie tot 10.000 euro en 9 in de categorie tot 5.000 euro. Voor elke categorie is een totaalbudget van 50.000 euro beschikbaar. Dit betekent dat alle initiatieven in de categorie tot 5.000 euro die aan de spelregels voldoen gehonoreerd worden. Initiatiefnemers ontvangen hierover bericht. Op de initiatieven in de categorie tot 10.000 kunnen inwoners van 15 december t/m 3 januari stemmen.

Op woensdagavond 14 december presenteren initiatiefnemers van de projecten in de categorie tot 10.000 euro hun project. De avond begint met korte pitches waarin de initiatiefnemers plenair hun project toelichten. Daarna is het op de informatiemarkt mogelijk om meer te weten te komen over de projecten. Raadsleden en inwoners zijn van harte welkom. De avond begint om 20.00 uur. Het gemeentehuis is open vanaf 19.30 uur.

Op de dag erna, donderdag 15 december, kan het stemmen beginnen. Op 9 januari worden tijdens de nieuwjaarsreceptie de vijf winnaars in de categorie tot 10.000 euro bekendgemaakt.

De gehonoreerde projecten in de categorie tot 5.000 euro:

-Bevrijdingsvuurestafette

-Laat kinderen lekker spelen! (Stichting Speeltuin de Buitenhof)

-Cultuur voor iedereen! (Cultureel Café Geldermalsen)

-Dat klinkt beter! (Stichting Dorpshuis Tricht i.s.m. Stichting Productiehuis "Firma van Gelder")

-Optimaliseren van geluid (Dorpshuis het Duifhuis)

-Zonnewijzer voor Gellicum (Stichting Zonnewijzerroute Geldermalsen)

-Lekkers aan de Linge

-Jeugdorkest "MUSICOOL" (Musicool i.o.)

-MVV'58 en dorpshuis Meteren zetten zich in voor gezonde jeugd en ouderen in Meteren (MVV'58/dorpshuis Meteren)

Een overzicht van alle aanvragen van het leefbaarheidbudget staat op www.geldermalsen.nl/leefbaarheidbudget Hier staat ook een toelichting op elk initiatief.

Het leefbaarheidbudget

Het leefbaarheidbudget is een budget dat door de raad beschikbaar wordt gesteld voor maatschappelijke initiatieven. Net als vorige jaren is het een wedstrijd. De initiatiefnemer die de meeste stemmen weet te winnen, mag een deel van het budget hebben om het initiatief uit te voeren.

Cultuurprijs niet gewonnen!

Op vrijdag 18 november jl. zijn de winnaars bekend gemaakt van de Cultuurprijs en de Jo de Gramprijs 2016. De Cultuurprijs is gegaan naar 'Ode aan de Linge' en de Jo de Gramprijs ging naar 'Stichting Festivate Organisatie'.

Helaas hebben we niet gewonnen. Er kan er maar één de winnaar zijn. Al met al was het een hele gezellige avond. De presentatie die we gemaakt hadden, werd erg gewaardeerd en ook voor de tentoonstelling in het gemeentehuis was goede belangstelling en er waren veel lovende woorden.

Nominaties cultuurprijzen gemeente Geldermalsen bekendgemaakt

In het Nieuwsblad Geldermalsen stond afgelopen week geweldig nieuws! We zijn door de gemeente genomineerd voor de Cutluurprijs 2016. We voelen ons zeer vereerd.

28-09-2016, 09:42 | Van de redactie

GELDERMALSEN De Cultuurprijscommissie van de gemeente Geldermalsen heeft deze week de nominaties bekendgemaakt voor de tweejaarlijkse Cultuurprijs en de Jo de Gram Prijs. De bekendmaking van de winnaars vindt plaats tijdens een speciale bijeenkomst op vrijdagavond 18 november om 19.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis, Kuipershof 2 in Geldermalsen. De voorzitter van de Cultuurprijscommissie, wethouder Niko Wiendels, verzorgt de prijsuitreiking.

Voor de Cultuurprijs 2015-2016 zijn genomineerd:

Toneelvoorstelling 'Het water komt': Een voorstelling over de evacuatie van de Betuwe in 1995 toen het water in de rivieren erg hoog stond

Ode aan de Linge: De jaarlijkse kunstmanifestatie in het Lingepark in Geldermalsen

Zonnewijzerroute Geldermalsen: Een initiatief gericht op de ontwikkeling van een wandel- en fietsroute langs unieke zonnewijzers in alle dorpen

De Cultuurprijs is een oeuvreprijs voor goede inzet op cultureel gebied en bestaat uit een juryrapport, een oorkonde en een geldbedrag van € 900,--.

Voor de Jo de Gram Prijs 2015-2016 zijn genomineerd:

Stichting Festivate Organisatie jaarlijks terugkerend dance-event door en voor jongeren

Lingefilm Kids Stimuleren kunst- en cultuurbeleving van kinderen vanuit Filmtheater LingeFilm

Vereniging Jongerenkoor Tzill Kinderen in verschillende leeftijdsgroepen ontwikkelen met plezier hun muzikale talenten en werken gezamenlijk toe naar een fantastisch optreden

De Jo de Gram Prijs is een aanmoedigingsprijs die wordt toegekend aan nieuwe initiatieven die kunnen uitgroeien tot een aanvullende cultuuruiting in de gemeente Geldermalsen en aan bijzondere initiatieven die betrekking hebben op cultuuruitingen door de jeugd. De Jo de Gramprijs bestaat uit een oorkonde, juryrapport en een geldprijs van € 450,--