Archief

Excursie zonnewijzerkring 25 juni 2016

Zomerexcursie op 25 juni 2016 naar de  Zonnewijzerroute Geldermalsen in de Betuwe door Volkert Hoogeland

Zaterdagochtend verzamelden de leden van de Zonnewijzerkring Nederland, hun partners en introducees zich in de kerk van Tricht. De zelfgebakken appeltaart met koffie was een perfecte start van de excursie. Astrid van der Werff heette ons welkom en introduceerde Rob Rutten, professor in de Zonnefysica.

Rob wist ons in een heldere uiteenzetting het gedrag van de zon te verklaren en bood zelfs een inkijkje in het inwendige van de zon op basis van verschijnselen die zich aan de oppervlakte van de zon en daarbuiten afspelen. Dat pas over ca. 5 miljard jaar de zon is opgebrand en zal veranderen in een rode reus stelde ons gerust, zodat we nog wel even kunnen genieten van onze hobby. Rob bedankt!

      

We zullen die dag de vijf zonnewijzers van de Zonnewijzerroute Geldermalsen gaan bezoeken en als eerste de Zonnewijzer die prijkt op het huis van Astrid van der Werff en Gerard Wiringa tegenover de kerk en aan de Lingedijk. De uitleg over de zonnewijzers werd deze dag verzorgd door de afgestudeerden van de cursus zonnewijzerkunde.
John Souverijn beet de spits af en gaf een uitleg over wat er op deze verticale wandzonnewijzer allemaal te zien is.

Daarna vertrokken we in groepjes met de auto via een mooie route over de Appeldijk naar Beesd. De zon liet verstek gaan maar het was in ieder geval droog.

Op de gevel van het "Kulturhus 't Klokhuis" te Beesd hangt een verticale wandzonnewijzer. Deze zonnewijzer is geïnspireerd op de cartograaf Mercator en wijst de plaatselijke ware tijd aan. Een bezoek aan Rupelmonde, de geboorteplaats van Mercator, was onderdeel van de excursie 2014. Janneke Groeneweg wist ons haarfijn uit te leggen wat er naast het aanwijzen van de tijd nog meer te zien is op deze zonnewijzer.

    

Daarna verder via Rhenoy naar Acquoy voor een uitstekende lunch, die verzorgd werd in "Tapperij Lingezicht". Een paar huizen verderop vinden we Huis "Overlinge" met een op 13 mei jl. onthulde zonnewijzer. Jan ten Böhmer maakte voor de aanwezigen duidelijk dat hij zich terdege verdiept heeft in deze zonnewijzer en het nodige hierover kan vertellen. Pluvius (Pluvius is de bijnaam van de Romeinse oppergod Jupiter als regengever) liet voorzichtig de eerste druppels vallen.

We vervolgden onze route naar de Protestantse kerk in Deil. Alwaar we het fraaie ontwerp van Astrid van der Werff tegenkomen.
Pluvius werd steeds enthousiaster, maar dat weerhield Hans Stikkelbroeck niet om een gloedvol betoog over deze zonnewijzer op te zetten. De Michaël-zonnewijzer van Belgisch hardsteen aan de zuidzijde van de kerk geeft de zomertijd aan en in het ontwerp is heel veel symboliek terug te vinden. Hans wist over al deze relaties met de religieuze zaken, de historie en  de wetenschap het nodige te vertellen.

    

En dan op weg naar de laatste zonnewijzer, die we gingen bezichtigen, in Geldermalsen. Pluvius trok nu al zijn sluizen open. Om hiermee de spreuk: "de tijd is als de rivier, hij staat nooit stil" nog eens kracht bij te zetten en een overvloed aan water hieraan toe te voegen. Maar ook hier trotseerde Jacob Borsje de elementen om ons de geheimen van deze analemmatische zonnewijzer uit de doeken te doen. Stappend over de datumlijn wierp hij geen schaduw maar lichtte ons bij over de werking en hoe je de tijd bij zonnig weer kan aflezen. Een en ander staat ook beschreven in de folder die iedere deelnemer in een informatiemap over deze excursie meegekregen heeft.

En dan snel de droge auto in en op weg naar ons startpunt. In het koor van de kerk was een tentoonstelling ingericht over het archief van de kring, dat door Astrid onder haar hoede is genomen. Ook de tentoonstelling van een aantal zaken uit het archief, aangevuld met wat informatie over de Zonnewijzerroute Geldermalsen was weer tot in de puntjes verzorgd door Astrid van der Werff en Karine van Drunen.

    

Maar zoals aan alles komt een eind. Frans Maes vroeg  nog even de aandacht, als vervanger van de voorzitter van de kring, die helaas verstek moest laten gaan.
Hij bedankte de organisatoren van deze excursie voor hun inspanning en perfecte organisatie en Rob Rutten voor zijn interessante voordracht en had voor allen een klein cadeautje. Na afloop was er ook nog een zeer aangeklede borrel bij de familie van der Werff. Te gek, bedankt namens ons allen.

Fietstocht langs zonnewijzers en monumenten

Zaterdag 10 sepember hebben we ter gelegenheid van Open Monumentendag 2016 een fietstocht georganiseerd langs enkele zonnewijzers en monumenten die op de route lagen. Het onderwerp was dit jaar "Iconen en symbolen". Na een aankondiging in het Nieuwsblad Geldermalsen en op de website van Open Monumentendag konden mensen zich hiervoor opgeven.

Het aantal deelnemers was niet groot, maar de interesse des te groter en we hebben genoten van de enthousiaste verhalen van de vrijwillgers die aan de kerken/monumenten verbonden zijn.

zonnewijzer Tricht

         

Interieur Sint Pieterskerk Tricht                                                                      predikantenbord kerk Tricht

         

pelgrimsvaantje van Jacobus op Suitbertuskerk van Buurmalsen       Dhr. van Maaswaal vertelt bevlogen over de muurschilderingen

 

zonnewijzer op de markt in Geldermalsen

       

glas-in-lood raam Centrumkerk Geldermalsen met aan weerszijden kraagsteentjes                                          

         

zonnewijzer aan de Michaelkerk Deil                    schilderij van Hans Beringen uit Deil n.a.v. Ridder vanTuyll 

Open Monumenten Klassendag

Vrijdag 9 september 2016 was het zover. Voor de eerste keer deden we aan Open Monumenten Klassendag mee. Dit in het kader van het landelijke thema 'Iconen en symbolen'.

Groep 7 en 8 van de Rehobothschool uit Geldermalsen en groep 7 en 8 van basisschool 'Op 't Hof' uit Tricht kwamen langs. In totaal 88 kinderen! Geboeid luisterden de kinderen naar ons verhaal. Hieronder een impressie:

  

  

Opening Open Monumentendag 2016 in 's-Hertogenbosch

Als Zonnewijzerroute Geldermalsen hebben we mee gedaan aan Open Monumentendag 2016. Samen met Koos van der Eijk (Historsche Commissie kerk Deil/Enspijk) mocht Karine van Drunen meedoen als afgevaardigde van de gemeente Geldermalsen om deze feestelijke opening bij te wonen.

Hieronder een kort verslag uit de plaatselijke pers:

Opening Monumentendag 2016 door Pieter van Vollenhoven.

Op de Parade in 's-Hertogenbosch voltrok zich donderdagmiddag 8 september 2016 de ceremonie van de landelijke opening van de Open Monumentendag 2016. Dat gebeurde door prof. Mr. Pieter van Vollenhoven. Na een humorvolle toespraak, waarin de echtgenoot van prinses Margriet via de BanK Giro Loterij die deze Dag voor vijf jaar heeft geadopteerd, een oproep deed om deze Monumentendag langer dan vijf jaar te steunen. Daarin betrok Pieter het publiek zodanig dat de directeur van de Bank Giro Loterij Michel Verboven er niet meer om heen kon die toezegging te doen...

    

-Links: Van Vollenhoven in zijn ludieke toespraak waarin hij de Bank Giro Loterij aanmoedigde om langer dan de huidig toegezegde vijf jaar, liefst 10 jaar de Open Monumentendag te willen steunen. Door het publiek aan te moedigen trachtte spreker de directeur Michel Verboven van de Bank Giro Loterij over de streep te halen.

-Rechts: Prof.mr.Pieter van Vollenhoven met de door Jeroen Bosch aangereikte openingssleutel voor de Open Monumentendag 2016.

Wethouder Huib van Olden (o.a. de portefeuille Erfgoed) deed een oproep aan de huidige generaties om het behoud van monumenten zoals vorige generaties dat hebben gedaan, voort te zetten. 'Daartoe hebben wij de plicht,' aldus Van Olden die niet alleen sprak over behoud, maar ook het aspect herbestemming aanstipte. 'Bij gemeenten en dorpen ligt een belangrijke basis voor de leefbaarheid. Dat zij daar goed mee om weten te gaan,' zei Van Olden.
Prof. mr. Pieter van Vollenhoven grapte over deze 30ste Monumentendag, die er bijna niet was geweest. Hij maakte nog net de 29ste mee en dat zou de laatste zijn...
'Vroeger wisten we er nauwelijks iets van en kwamen er niet binnen. Maar 30 jaar geleden zijn voor het eerst de deuren letterlijk geopend. Dankzij een speciale wet zijn er intussen 450 beschermde stads- en dorpsgezichten, aldus Van Vollenhoven die ook het aspect herbestemming benadrukte, want aan lege monumenten heb je niks.'
Na het officiële gedeelte verscheen Jeroen Bosch ten tonele, die aan Pieter van Vollenhoven een enorme goudkleurige sleutel overhandigde als symbool van de Opening van Open Monumentendag 2016.

Tussendoor in het programma dat werd gepresenteerd door Tony Bodar, speelde Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso. En zong Meike van der Veer enkele liedjes.

-Onder: Er was nogal wat publiek op de been..

 

foto's © paul kriel, 8 september 2016

Programma Open Monumentendag 2016

Zaterdag 10 september tijdens Open Monumentendag 2016 organiseert de Zonnewijzerroute Geldermalsen een fietstocht langs verschillende zonnewijzers en combineert deze tocht  met het bezoek aan diverse kerken. Met de zonnewijzers brengt Zonnewijzerroute Geldermalsen nieuwe iconen/symbolen in het landschap van de Betuwe. Met de thema's die in de zonnewijzers verwerkt zijn, wordt de aandacht gevestigd op bestaande monumenten en Betuwse iconen, zoals de fruitcultuur en de rivier de Linge.

Aanvang: 10.30 uur en verzamelen aan de Lingedijk 102 in Tricht. Deelname is gratis. Voor het hele programma kunt u ook kijken op de site van Open Monumentendag 2016 onder 'activiteiten' bij de gemeente Geldermalsen.

Als u mee wilt fietsen dan dient u zich uiterlijk vóór vrijdagavond 9 september op te geven via het contactformulier op deze site.

Het programma:

10.30 uur: zonnewijzer Tricht

10.50 uur: Pieterskerk Tricht

11.30 uur: Suitbertuskerk Buurmalsen

12.30 uur: zonnewijzer markt Geldermalsen

12.45 uur: Centrumkerk Geldermalsen

13.45 uur: zonnewijzer Deil

14.00 uur: Michaelkerk Deil

Maximum aantal personen: 25 . Kinderen alleen onder begeleiding van hun ouders.