Opening Open Monumentendag 2016 in 's-Hertogenbosch

Als Zonnewijzerroute Geldermalsen hebben we mee gedaan aan Open Monumentendag 2016. Samen met Koos van der Eijk (Historsche Commissie kerk Deil/Enspijk) mocht Karine van Drunen meedoen als afgevaardigde van de gemeente Geldermalsen om deze feestelijke opening bij te wonen.

Hieronder een kort verslag uit de plaatselijke pers:

Opening Monumentendag 2016 door Pieter van Vollenhoven.

Op de Parade in 's-Hertogenbosch voltrok zich donderdagmiddag 8 september 2016 de ceremonie van de landelijke opening van de Open Monumentendag 2016. Dat gebeurde door prof. Mr. Pieter van Vollenhoven. Na een humorvolle toespraak, waarin de echtgenoot van prinses Margriet via de BanK Giro Loterij die deze Dag voor vijf jaar heeft geadopteerd, een oproep deed om deze Monumentendag langer dan vijf jaar te steunen. Daarin betrok Pieter het publiek zodanig dat de directeur van de Bank Giro Loterij Michel Verboven er niet meer om heen kon die toezegging te doen...

    

-Links: Van Vollenhoven in zijn ludieke toespraak waarin hij de Bank Giro Loterij aanmoedigde om langer dan de huidig toegezegde vijf jaar, liefst 10 jaar de Open Monumentendag te willen steunen. Door het publiek aan te moedigen trachtte spreker de directeur Michel Verboven van de Bank Giro Loterij over de streep te halen.

-Rechts: Prof.mr.Pieter van Vollenhoven met de door Jeroen Bosch aangereikte openingssleutel voor de Open Monumentendag 2016.

Wethouder Huib van Olden (o.a. de portefeuille Erfgoed) deed een oproep aan de huidige generaties om het behoud van monumenten zoals vorige generaties dat hebben gedaan, voort te zetten. 'Daartoe hebben wij de plicht,' aldus Van Olden die niet alleen sprak over behoud, maar ook het aspect herbestemming aanstipte. 'Bij gemeenten en dorpen ligt een belangrijke basis voor de leefbaarheid. Dat zij daar goed mee om weten te gaan,' zei Van Olden.
Prof. mr. Pieter van Vollenhoven grapte over deze 30ste Monumentendag, die er bijna niet was geweest. Hij maakte nog net de 29ste mee en dat zou de laatste zijn...
'Vroeger wisten we er nauwelijks iets van en kwamen er niet binnen. Maar 30 jaar geleden zijn voor het eerst de deuren letterlijk geopend. Dankzij een speciale wet zijn er intussen 450 beschermde stads- en dorpsgezichten, aldus Van Vollenhoven die ook het aspect herbestemming benadrukte, want aan lege monumenten heb je niks.'
Na het officiële gedeelte verscheen Jeroen Bosch ten tonele, die aan Pieter van Vollenhoven een enorme goudkleurige sleutel overhandigde als symbool van de Opening van Open Monumentendag 2016.

Tussendoor in het programma dat werd gepresenteerd door Tony Bodar, speelde Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso. En zong Meike van der Veer enkele liedjes.

-Onder: Er was nogal wat publiek op de been..

 

foto's © paul kriel, 8 september 2016