De Stichting

De Stichting Zonnewijzerroute Geldermalsen is op 1 mei 2009 opgericht door Marga Robesin.

De doelstelling van de stichting is het realiseren van één unieke zonnewijzer in iedere dorpskern van de gemeente Geldermalsen, verbonden door een fiets- en wandelroute.
De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30260496 en is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling. Het fiscaal nummer is: 8207.07.880.

Contactadres: Astrid van der Werff, Lingedijk 102, 4196 HE Tricht

Bestuursleden:

  • Astrid van der Werff, Tricht (voorzitter)
  • Karine van Drunen, Deil (secretaris en penningmeester)
  • Max Wiringa, Tricht (bestuurslid)

Leden adviesraad:

  • Frans Maes, zonnewijzerdeskundige (Zonnewijzerkring Nederland)
  • Willy Leenders, zonnewijzerdeskundige (Zonnewijzerkring Vlaanderen)
  • Karel van Koppen (Recreatie en Toerisme)
  • Rob Rutten (Emeritus hoogleraar zonnefysica)
  • Cor van Dijk (beeldend kunstenaar)

De leden van de adviesraad geven desgevraagd adviezen over de zonnewijzers en de route vanuit hun deskundigheid en ervaring op het vlak van zonnewijzers, kunst, wetenschap, toerisme en educatie.

Beloningsbeleid: Alle leden werken geheel belangeloos voor de Stichting. Eventuele onkosten worden vergoed.

AVG: de Stichting Zonnewijzerroute Geldermalsen legt de gegevens van haar leden vast conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming welke sinds mei 2018 van kracht is gegaan. De gegevens van haar leden of gegevens van derden zoals het plaatsen van fotomateriaal op de website, worden nooit zonder toestemming gebruikt.

Stichting

 Financiering

De financiering van de zonnewijzers en de route is afhankelijk van donaties en sponsors. U kunt uw bijdrage storten op Rabobank West-Betuwe, BIC: RABONL2U rekeningnr. NL98 RABO 0150 6558 78 o.v.v. Zonnewijzerroute Geldermalsen te Deil met evt. de plaats of het project waarvoor de donatie bestemd is.

Onze eerste sponsor was notariskantoor De Waal in Rumpt, die kosteloos de oprichting van onze Stichting heeft verzorgd.

In juli 2009 hebben we de actie ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van het Nieuwsblad Geldermalsen gewonnen. We kregen een cheque t.w.v. € 1750,--, te besteden aan een zonnewijzer. 

Rabobank West Betuwe heeft ons in september 2009 een subsidie van € 15.000,-- uit het Coöperatiefonds toegekend. Deels om de startkosten van de Stichting te financieren, zoals het maken van deze website, en deels om tenminste één zonnewijzer te bekostigen.

Karel van Koppen heeft ons in augustus 2010 gesponsord (voor de zonnewijzer in de kern Geldermalsen).

De Strooifolderspecialist in Tricht sponsort ons door korting te geven op drukwerk.

Zie voor verdere sponsoring bij de zonnewijzer in het desbetreffende dorp onder 'financiering'.