Bezoek aan New York 1 juni 2012

Rupelmondenaar naar Mercatortentoonstelling in New York

Van bij de start van de organisatie van het Mercatorjaar 2012 had burgemeester Denert de intentie om het jubileumjaar internationaal uitstraling te geven. Het was zijn bedoeling om de wetenschappelijke verwezenlijkingen van Mercator, zijn maatschappelijke filosofie van tolerantie en ruimdenkendheid en zijn voorbeeld voor de jeugd vanuit Rupelmonde internationaal uit te dragen. In dit kader bezocht Rupelmondenaar Julien Lyssens de Mercatortentoonstelling in de New York Public Library.

New York

Voor de Amerikanen is Mercator eigenlijk de belangrijkste cartograaf. Zij hebben hun naam immers aan hem te danken. In New York zijn ze dit blijkbaar niet vergeten. Daar loopt in de New York Public Library nog tot 29 september een tentoonstelling “500 at Mercator”.

De bibliotheek uit 1911 op zich is al een bezienswaardigheid. Jaarlijks bezoeken duizenden toeristen dit schitterende gebouw. De bescheiden tentoonstelling loopt in de afdeling cartografie en toont topstukken uit de rijke Mercatorcollectie van de bibliotheek. Het pronkstuk is een origineel exemplaar van de hartvormige wereldkaart van 1532. Het was op deze kaart dat Mercator het noordelijk deel van het nieuw ontdekte continent de naam gaf van Amerika.

Rupelmonde

In naam van het gemeentebestuur en Mercatoria bracht Julien Lyssens een officieel bezoek aan de tentoonstelling “500 at Mercator”. Julien werd ontvangen door de directeur van de afdeling cartografie Matt Knutzen. Burgemeester Denert had vanuit Mercators geboortedorp en als herinnering aan dit Jubileumjaar een kader meegegeven met daarin een foto van het standbeeld van Mercator in Rupelmonde. Naast de foto stond het gedicht “Mercator” van Jan Goffa, stadsdichter van Sint-Truiden dat in het Engels vertaald werd door de voorzitter van de Cultuurraad Herman De Graef. Burgemeester Denert schreef er een korte boodschap bij en signeerde het geheel. Julien overhandigde de kader aan zijn gastheer en dankte hem voor het initiatief van deze tentoonstelling.

Tijdens het bezoek aan de tentoonstelling bleek de directeur van de cartografische collectie niet alleen een grote Mercatorkenner te zijn maar was hij eveneens bijzonder goed op de hoogte van de geschiedenis van Mercators geboortestadje Rupelmonde. Om zijn kennis van de streek te staven toonde hij uit de rijke kaartencollectie van de bibliotheek een aantal zeldzame 16de en 17de eeuwse kaarten van de Scheldestreek.

Wat aanvankelijk bedoeld was als een beleefdheid bezoek mondde uit in een boeiend en leerrijk gesprek tussen Mercatorkenners. Matt Knutzen was vooral geboeid door de ideeën van Burgemeester Denert om Mercator als voorbeeld te stellen voor de jeugd. Mercator, die geboren is in een arm gezin in een klein stadje aan de Schelde bracht het immers door inzet en hard werken tot een van de grootste wetenschappers en tot wereldburger.

Het succesvolle bezoek werd afgerond met de belofte van Julien en van zijn gastheer om blijvend informatie en documentatie uit te wisselen over Mercator en over de geschiedenis en de zonnewijzer van zijn geboortestadje.

Julien Lyssens

zie verder: www.destreekkrant.be d.d. woensdag 30 mei 2012 

Excursie Rupelmonde 1 mei 2010

Op 1 mei 2010 (de eerste verjaardag van de Stichting Zonnewijzerroute Geldermalsen!) hebben we een bezoek gebracht aan het Zonnewijzerpad in het Vlaamse Rupelmonde (vlakbij Antwerpen). Julien Lyssens heeft ons gastvrij ontvangen in het Zonnewijzerhuis en hele nuttige informatie gegeven. Daarna heeft hij ons rondgeleid langs een deel van de vele zonnewijzers in Rupelmonde. Bovendien gaf hij ons een heel leuk 'verjaardagscadeau': een uitnodiging om mee te doen aan een project waarin de 500ste geboortedag van Mercator (cartograaf en zonnewijzermaker, geboren in Rupelmonde) in 2012 zal worden gevierd met onder meer het plaatsen van een zonnewijzer in de gemeente Geldermalsen!