Rumpt heeft een 'digitale' zonnewijzer

De zonnewijzer wordt door Karine in beheer gegeven aan Bart van den Goorbergh, zijn tuin staat open voor het publiek.

Rumpt heeft een 'digitale' zonnewijzer

wo 7 okt 2020, 8:00

Zondag werd bij het voormalig Rumpts kerkje 'Onze Lieve Vrouw Geboortekerk', de zevende zonnewijzer getoond. De Stichting Zonnewijzerroute Geldermalsen heeft zich als doel gesteld om in iedere kern van de voormalige gemeente Geldermalsen een zonnewijzer te realiseren. De eerste zonnewijzer werd in 2008 aangebracht aan de Lingedijk in Tricht.

Rumpt – Het kerkgebouw uit de 19e eeuw is een rijksmonument, het dorp Rumpt komt in de 10e eeuw al voor op de lijst als bezitting van de St. Maartenkerk in Utrecht. Secretaris Karine van Drunen: "Deze zonnewijzer is zeer bijzonder. Het wordt ook opgesierd door een lelie. In 1550 kwam het dorp in bezit van het geslacht Scherpenzeel en die hadden in het wapen een blauw veld met zes zilveren lelies. Dat werd gezien als het wapen van Rumpt. Door een schenking in 2019, zijn we als Zonnewijzerroute Geldermalsen in het bezit gekomen. Het ontwerp van deze zonnewijzer stamt uit 1957 en is van de Amerikaan John Garret Thew, uit Norfolk."

We horen veel over de geschiedenis van deze met de hand gegoten 'digitale' aluminium zonnewijzer en de Franse lelie die erop staat. Over de lelie die oorspronkelijk is toegevoegd als verwijzing naar de 'Zonnekoning' Lodewijk XIV en dat de Franse lelie traditioneel symbool staat voor de Franse royalty. Dat van die hoedanigheid wordt gezegd dat de fleur-de-lis, zoals die wordt genoemd, staat voor perfectie, licht en leven.

Secretaris Karine van Drunen: "Het verhaal is heel toepasselijk voor een zonnewijzer en heel toepasselijk voor het dorp Rumpt dat diezelfde lelie in het wapen heeft. Daarnaast heel toepasselijk voor de 'Onze Lieve Vrouw Geboortekerk'. In de christelijke kunst is de diepere betekenis van de lelie maagdelijkheid en zuiverheid, verbonden aan de maagd Maria."

Het houten deel van de sokkel voor deze zonnewijzer met zijn verhaal komt uit het historisch bouwfragmentendepot van De Monumentenwacht in Valburg. De baluster is vakkundig gerestaureerd en bevestigd op een basement van Belgisch hardsteen. De zonnewijzer, geplaatst binnen de ommuurde tuin van kerk en pastorie, zou zich geen betere plaats wensen.

De bedoeling was de zonnewijzer eerder dit jaar te onthullen, corona verhinderde dit. De regelgeving maakte dat onmogelijk, na de versoepeling was het moment van onthulling gepland op afgelopen zondag. Ter gelegenheid daarvan was er in het kerkje van Rumpt, wat in 2015 werd verkocht aan Margreet van Iterson en Bart van den Goorbergh, een passend muzikaal moment gepland. Ook dat ging niet door. De corona regels zijn weer aangescherpt en de onthulling ging niet door. Voor het bestuur van de stichting een teleurstelling.

Karine van Drunen: "Jammer, toch zijn we onze sponsoren erg dankbaar en we hopen op een andere manier onze dank bij hen over te brengen."

www.zonnewijzerroutegeldermalsen.nl

Cees Hoogteyling

Zonnewijzerroute Geldermalsen 13 april 2020 op Lentefair in Rumpt!

Rumpts Kerkje krijgt zonnewijzer!

Yes! Zonnewijzerroute Geldermalsen kan haar route uitbreiden met een prachtige zonnewijzer. Deze zal in de tuin van het Rumpts Kerkje komen te staan. De voorbereidingen voor de onthulling zijn in volle gang. Terwijl de zonnewijzer nog bij de beeldhouwer ligt en de laatste hand gelegd wordt aan een basement voor de zonnewijzer, is Bart van de Goorbergh al druk bezig met het samenstellen van een lokaal muziekensemble. Op 31 mei 2020 (1e Pinksterdag) zullen vrolijke zonnige klanken door Rumpt klinken. Dit alles ter opluistering van de onthulling van de zonnewijzer.