Acquoy thema

De geschiedenis van Huis ‘Overlinge’.

Wouter van Varsseveld (1708-1775) bouwde in 1761 samen met zijn broer Hendrik Huis ‘Overlinge’. De muurankers op het huis geven dit jaartal aan. In 1746 trouwde hij met Helena van Leerdam (1714–1790). In de tijd dat het huis gebouwd werd, was Acquoy een Baronie en in het bezit van de Oranjes.

Zoals wij nu nog wel gewoon zijn om bij de bouw van een huis een eerste steen in te metselen, zo hebben zij toentertijd onder in de voorgevel bij de regenpijp een inscriptie gezet met de initialen van hun beide zonen Hermanus en Frederik plus het bouwjaar van het huis. Wouter van Varsseveld was molenmaker, reparateur van molens, houthandelaar, doodskistenmaker, timmerman, schepen en armenmeester.

Er zijn verschillende redenen waarom er een zonnewijzer op het huis zou kunnen zijn aangebracht. Wouter was als schepen een notabele van het dorp. In die tijd werd een zonnewijzer gezien als teken van welstand en aanzien. Een andere reden zou kunnen zijn dat  mensen de mogelijkheid hadden om de tijd af te lezen bij het voetveer, dat bij het huis gelegen was. De mogelijkheid bestaat dat de koster met behulp van de zonnewijzer wist wanneer hij de klok moest gaan luiden. Ook zou men er de klok op de kerktoren mee hebben kunnen gelijk zetten. In die tijd waren klokken van kerken nog erg onnauwkeurig. Elke klokkensteller had tot minstens halverwege de 19de eeuw een zonnewijzer om te zien hoe laat het was.

Op 13 stenen onder de zonnewijzer zijn in de gevel de initialen IB 1761 aangebracht:

Het kan zijn dat dit de maker van de zonnewijzer is. IB kan staan voor Johannes Beukenkamp, die halverwege de 18de  eeuw schoolmeester, klerk en koster in Acquoy was. Of voor Jan Berkman uit Amsterdam, die o.a. notenhouten zonnewijzers maakte en onderricht gaf in zonnewijzerkunde. Heeft deze zonnewijzermaker connecties gehad met onze houthandelaar uit Acquoy?