Beesd totstandkoming

Juni 2014: 25 juni heeft de zonnewijzer een schoonmaakbeurt gekregen.

Mei 2014: 21 mei kwam Ton Lommers langs om de staat van de zonnewijzer te inspecteren.

Oktober 2013: zaterdag 19 oktober is het informatiebord opgehangen en onthuld.

Augustus 2013: maandag 19 augustus is aan PressArt te Doorn opdracht gegeven om het informatiebord te maken.

Maart 2013: maandag 18 maart is de zonnewijzer opgehangen door Segno d’Arte uit Groot-Ammers en op woensdag 20 maart is de zonnewijzer onthuld.

Februari 2013: donderdag 21 februari is er in de vitrinekast van de bibliotheek in Beesd een expositie uitgestald met boeken over zonnewijzers en Mercator, enkele zonnewijzers en bouwpakketten voor de kinderen.

Februari 2013: woensdag 20 februari zijn we naar Groot-Ammers gegaan om het proefmodel te controleren. Alle lijnen blijken te kloppen. De zonnewijzer kan verder uitgewerkt worden.

Februari 2013: opdrachtbevestiging akkoord gegeven aan Segno d’Arte.

Januari 2013: met Fer de Vries en Ton Lommers van Segno d”Arte het ontwerp besproken en de mogelijkheden verder uitgewerkt.

December 2012: na veel overleg en aanpassingen in het ontwerp hebben we het aan de architect voorgelegd. Op 11 december wordt het ontwerp door hem goedgekeurd. Op 14 december geeft de gemeente Geldermalsen haar goedkeuring. We kunnen verder.

November 2012: overleg over het ontwerp met Segno d’Arte in Groot-Ammers. Een bedrijf dat vaker met kunstenaars samenwerkt en gespecialiseerd is in staal.

Oktober 2012: woensdag 10 oktober excursie met de kinderen van groep 7 en 8 van De Lingelaar en de St. Antoniusschool in Beesd naar het Geofort in Herwijnen. Met 2 bussen worden ze opgehaald om deel te nemen aan een aantal workshops die speciaal in het teken staan van Mercator.

September 2012: 10 september eerste overleg met de architect over het ontwerp. Er zal e.e.a. aangepast moeten worden en de zonnewijzer zal meer geïntegreerd moeten worden in de gevel en een modernere uitstraling krijgen. We gaan er verder mee aan de slag.

Juni 2012: contact met het GeoFort in Herwijnen om in het najaar met de beide scholen van het Cingelplein op excursie te gaan en daar een workshop te doen. .

Juni 2012: overleg met Joanne Bredero van het Klokhuis over de invulling van een informatie avond voor alle inwoners van Beesd.

Juni 2012: woensdag 13 juni overleg in Rupelmonde over het ontwerp met Juliën Lyssens. Kennismaking met burgemeester Denert.

Mei 2012: Fer de Vries van de Zonnewijzerkring Nederland en lid van onze adviesraad heeft op maandag 14 mei de meting verzorgd aan de voorgevel van het Klokhuis om de juiste coördinaten te bepalen die van belang zijn voor de berekening van de zonnewijzer. 

Mei 2012: maandag 14 mei overleg met de beide scholen aan de Jeugdlaan over het voorstel van een educatieplan.

April 2012: op woensdag 11 april opening Kulturhus. De naam van het gebouw wordt onthuld: “Klokhuis”.

Maart 2012: Juliën Lyssens op bezoek. Het Kulturhus en de omgeving laten zien om een indruk te krijgen van het gebouw en de gevel waar de zonnewijzer op gerealiseerd gaat worden.

Februari 2012: woensdag 1 februari gesprek de wethouder Mevr. Brand over de realisering van een zonnewijzer aan de voorgevel van het Kulturhus.

Januari 2012: maandag 9 januari bezoek aan Juliën Lyssens in Rupelmonde (België) (zie ook onder activiteiten)

Januari 2012: tijdens Nieuwjaarsreceptie van de gemeente op 5 januari gesproken met de wethouders Mevr. Brand en Mevr. Buurman. Daarnaast contact gehad met de coördinator van het Kulturhus in Beesd, Joanne Bredero, over een eventuele realisering van een zonnewijzer op de voorgevel van het Kulturhus.

mei 2010: tijdens het bezoek aan Rupelmonde heeft Juliën Lyssens van het zonnewijzerpad in Rupelmonde, aangegeven drie zonnewijzers te willen realiseren in het kader van het Mercatorjaar 2012. Eén daarvan zal kunnen worden gerealiseerd binnen de zonnewijzerroute Geldermalsen. Contact met de gemeente Geldermalsen moet worden opgenomen en tevens een plekje zoeken binnen een van de kerkdorpen.