De stichting

De Stichting Zonnewijzerroute Geldermalsen is op 1 mei 2009 opgericht door Marga Robesin.

De doelstelling van de stichting is het realiseren van één unieke zonnewijzer in iedere dorpskern van de gemeente Geldermalsen, verbonden door een fiets- en wandelroute.
De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30260496 en is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling. Het fiscaal nummer is: 8207.07.880.

Contactadres: Astrid van der Werff, Lingedijk 102, 4196 HE Tricht

Bestuursleden:

  • Astrid van der Werff, Tricht (voorzitter)
  • Karine van Drunen, Geldermalsen (secretaris en penningmeester)
  • Max Wiringa, Tricht (bestuurslid)

Leden adviesraad:

  • Frans Maes, zonnewijzerdeskundige (Zonnewijzerkring Nederland)
  • Willy Leenders, zonnewijzerdeskundige (Zonnewijzerkring Vlaanderen)
  • Karel van Koppen (Recreatie en Toerisme)
  • Cor van Dijk (beeldend kunstenaar)

De leden van de adviesraad geven desgevraagd adviezen over de zonnewijzers en de route vanuit hun deskundigheid en ervaring op het vlak van zonnewijzers, kunst, wetenschap, toerisme en educatie.

Beloningsbeleid: Alle leden werken geheel belangeloos voor de Stichting. Eventuele onkosten worden vergoed.

AVG: de Stichting Zonnewijzerroute Geldermalsen legt de gegevens van haar leden vast conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming welke sinds mei 2018 van kracht is gegaan. De gegevens van haar leden of gegevens van derden zoals het plaatsen van fotomateriaal op de website, worden nooit zonder toestemming gebruikt.

Stichting

 Financiering

In mei 2009 wonnen we een prijs van het Nieuwsblad Geldermalsen. Daarmee is het initiatief voor de nieuw op te richten Stichting Zonnewijzerroute Geldermalsen een feit.

Rabobank West Betuwe heeft ons in september 2009 een subsidie van € 15.000,– uit het Coöperatiefonds toegekend. Deels om de startkosten van de Stichting te financieren, zoals het maken van deze website, en deels om tenminste één zonnewijzer te bekostigen.

Karel van Koppen heeft ons in augustus 2010 gesponsord (voor de zonnewijzer in de kern Geldermalsen).

Zie voor verdere sponsoring bij de zonnewijzer in het desbetreffende dorp onder ‘financiering’.

Donateur worden

Donaties zijn van harte welkom. Zo kunnen wij ons werk nóg beter verrichten. U kunt eenmalig iets geven, maar ook jaarlijks een bedrag naar keuze. U kunt uw donatie overmaken op het bankrekeningnummer NL98RABO 0150 6558 78 t.n.v. Stichting Zonnewijzerroute Geldermalsen te Geldermalsen.
Wilt u op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen? Vermeld dan uw emailadres bij uw donatie.
Wilt u alleen doneren aan een bepaald dorp? Vermeld het dorp van uw keuze, dan zorgen wij ervoor dat uw donatie aan de zonnewijzer in dat dorp wordt besteed.