Deil locatie

De zonnewijzer is geplaatst aan de zijgevel van de Kerk van de Protestantse Gemeente aan de Deilsedijk 25.

De Historie: de fundamenten van deze kerk uit de 12e eeuw behoren toe aan een oude basiliek die gewijd was aan aartsengel Michaël. De drie onderste tufstenen geledingen van de Romaanse toren resteren daar nog van. De twee baksteengeledingen daarboven zijn 16e eeuws. In de toren werd later een hoge gotische ingangspartij gemaakt. De huidige zaalkerk is in waterstaatsstijl en dateert uit 1843. Deze verving op deze plek de Middeleeuwse kruiskerk. In de 19e eeuw diende de kerk nog een enkele keer als ‘toevluchtskerk’ bij hoog water.

Zo ziet de kerk er nu uit:

Zo zag de kerk er uit zonder de zonnewijzer: