Deil totstandkoming

April 2012: tijdens de Rode Kruis Bloesemtocht op zaterdag 21 april is de kerk open en zal er iemand aanwezig zijn die uitleg geeft over de zonnewijzer. Tevens zullen er extra folders liggen die de bezoekers mee kunnen krijgen. 

April 2012: dinsdag 17 april is het informatiebord geplaatst.

Februari 2012: het ontwerp van het informatiebord is goedgekeurd en 20 februari is de opdracht tot uitvoering gegeven.

Januari 2012: opdracht gegeven aan PressArt om een ontwerp te maken voor een informatiebord. 

September 2011: op 29 september, de naamdag van Michael, is samen met de kinderen van de Lokhorstschool, het oogstfeest gevierd. Op school werd het toneelstuk van ‘Joris en de draak’ opgevoerd door groep 3 (juf Mariëlle) en 8 (juf Alieke). Leerlingen van afdeling Consumptief van ROC ‘de Lingeborgh’ hebben voor deze gelegenheid op 28 september Michaelbroodjes gebakken onder de bezielende leiding van Robert Dol.

Mei 2011: de zonnewijzer is geplaatst en op 27 mei feestelijk onthuld!

December 2010: de bouw- en de monumentenwetvergunning zijn definitief verleend. De ontwerpster (Astrid van der Werff van ‘Een waar genoegen’) gaat aan de slag met de uitvoering, samen met steenhouwer Van Luijn uit Tiel.

September 2010: het schip van de kerk is niet in eigendom van de gemeente (in tegenstelling tot de toren). Het ontwerp is daarom begin september 2010 aan het kerkbestuur van de Protestantse Kerk gepresenteerd. Dit bestuur is evenals sponsor Rabobank West Betuwe enthousiast en akkoord. De formele procedure voor de monumenten- en bouwvergunning is eind september gestart. Het kerkbestuur heeft als eigenaar van de kerk de aanvragen voor deze vergunningen ingediend bij de gemeente.

Augustus 2010: één ontwerp uitgekozen, gemaakt door Astrid van der Werff (Een waar genoegen, Tricht). Vanwege de veiligheid is besloten de zonnewijzer niet aan de toren te bevestigen, maar aan het schip van de kerk, op de witgepleisterde zijgevel. De monumentencommissie is zeer positief over het ontwerp.

Juni 2010: opdracht gegeven tot ontwerp maken aan twee ontwerpers.

Mei 2010:  verschillende opties voor een zonnewijzer aan de kerk gepresenteerd in de Monumentencommissie van de gemeente Geldermalsen, die enthousiast reageerde.

April 2010: Koos van der Eijk van de Historische Commissie van de kerk informeert ons over de geschiedenis van de kerk en Deil.

Maart 2010: eerste overleg met Monumentenzaken (Bouw en Wonen) gemeente Geldermalsen.

Maart 2010: informatie avond in het Duifhuis voor alle inwoners van Deil. We hebben eerst een aantal locaties in Deil bekeken (de speeltuin, langs de oever van de Linge, bij het dorpshuis ’t Duifhuis). Uiteindelijk is gekozen voor de Protestantse Kerk aan de Deilsedijk 25.